Utbildningar inom Fallskydd

Känn dig trygg med våra utbildningar

Vi har fallskyddsutbildningar dels i vårt utbildningscenter i Kristianstad men vi kan oftast också erbjuda utbildningen på plats hos er.

På våra kurser möter du de mest rutinerade kursledarna inom höjdarbete med många års erfarenhet av Fallskydd. Deras fokus är att ge dig alla förutsättningar du behöver för att utvecklas och utföra ditt arbete med högsta säkerhet. Efter genomförd utbildning har du som höjdarbetare de verktyg du behöver för dina dagliga utmaningar, alltid dokumenterat med ett certifikat.

Fallskydd grundutbildning inklusive Räddning

Fallskydd grundutbildning ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerhet där fallrisk föreligger och hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Avsedd för alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger:  plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt de som arbetar på mobila arbetsplattformar. Inga förkunskaper krävs.

Pris per person: 2 395 kr, ID06-Registrering: 200 kr. Priserna är exklusive moms.
Här kan du läsa mer om utbildningen ››

Kompetent Person Ekmans PPE

Utökad kompetent personkurs, vi går igenom hur man kontrollerar rep, sele, falldämpare, karbiner, förankringssling, tillfälliga förankringspunkter och fallstopp. Vi har genomfört utbildningar hos IKAR, Neofeu m.fl. och får besiktiga deras utrustning. Det innebär att du efter ha genomfört vår utbildning anses kompetent att besiktiga fallskyddsutrustning med undantag för fallblock och fasta system. Målgrupp: De som gör den årliga kontrollen av personlig fallskyddsutrustning (PPE).


Pris per person: 5095 kr, pris exklusive moms.

Här kan du läsa mer om utbildningen ››

Kurs PPE – Kompetent Person

Fallskyddsutbildning med certifiering – Nedtagning av nödställd från stolpe

Den här fallskyddsutbildningen vänder sig till Linjemontörer. Deltagaren måste behärska klättring med stolpskor och personlig skyddsutrustning. Efter genomförd kurs erhålls ett certifikat. Den här kursen kan vi också hålla hos er.

Pris per person: 3 500 kr exklusive moms.
Plats: Ekmans Safetys lokaler. Isolatorvägen 11 i Kristianstad

Arbete i slutna utrymmen

Utbildning i trånga utrymmen ger deltagaren godkännande att arbeta i slutna utrymmen. Kursen är för yrkesutövare som ska arbeta i anläggningar där de kan behöva utföra räddning och evakuering av arbetskamrater i trånga utrymmen. Skillnaden mot vanliga räddningsmetoder är att man har ett mycket begränsat rörelseutrymme och oftast tvingas utföra räddningen uppåt. Utbildningen ger dig kunskap om olika tekniker för räddning/evakuering med olika lämpliga utrustningar som Trefots-stativ, David arm samt räddningsblock.


Fallskyddsutbildning: Powerlift-, repkurs

Powerlift-, repkurs

För dig som arbetar som fasadarbetare, klottersanerare eller användning där ni firar upp eller ner är ett krav, typ: Hängande arbetespositionering. För användning av Eagle Powerlift och Swiss-roll krävs en utbildning på dess enheter för personbefordran (mänsklig transport).

Förkrav: Fallskydd grundutbildning inkl. räddning
Målsättning: Efter godkänd kurs skall eleven kunna använda Powerlift / Lin-klättrare samt Swiss-roll. 
Kursen kan 'även hållas hos kund. Begär offert.
Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.
Pris per person: 5095 kr, pris exklusive moms.

ID06 – kompetensdatabasen

Ekmans Safety AB är auktoriserade för Kompetensdatabasen ID06.

ID06 Kompetensdatabas