Besiktning av fallskyddsutrustning är livsviktigt!

Minst var 12:e månad ska fallskyddsutrustning enligt lag besiktas av en behörig/kompetent person

Vi har många års erfarenhet och är auktoriserade att utföra besiktningar

När du lämnar in din fallskyddsutrustning till oss får du av vår auktoriserade personal  en grundlig professionell besiktning av er fallskyddsutrustning och fallskyddssystem. Till prislistan ››

Varför ska du besikta din fallskyddsutrustning?

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att skydd och utrustning som används är funktionell, besiktigad och säker. Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att utföra besiktningar av sin fallskyddsutrustning minst var 12:e månad. Enligt EN 365 ska all fallskyddsutrustning genomgå en årlig kontroll som ska dokumenteras av en behörig/kompetent person.

Arbetsmiljöverket kontrollerar regelbundet arbetsplatser för att säkerställa att lagkraven uppfylls. Har du inte genomfört en nödvändig besiktning av din fallskyddsutrustning, eller om uppenbara brister i säkerheten upptäcks, riskerar du sanktionsavgifter. Genom att genomföra en auktoriserad besiktning garanterar du en säker arbetsmiljö.

Besiktning av fallskyddsutrustning

Hur ofta ska besiktningen genomföras?

Enligt EN-standard (EN365:2004) ska personlig fallskydds- och räddningsutrustning lämnas in för periodisk kontroll (besiktning) minst en gång var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljöer så bör den kontrolleras oftare. Om utrustningen exempelvis används vid svetsning eller blästring bör du genomföra en så kallad egenkontroll som kompletterande inspektion.

Om du har köpt ny utrustning är den godkänd att använda upp till ett år från datumet då den börjar användas, efter det måste en besiktning utföras.

Hur genomförs en besiktning av fallskydd?

När det är dags för din fallskyddsutrustning att genomgå en besiktning kan du både skicka utrustningen till oss eller få besiktningen genomförd på plats av vår auktoriserade personal.

När vi kontrollerar utrustningen undersöker vi bland annat synlig spårbarhet (märkning av serienummer, livslängd, modell & tillverkningsdatum), slitage och skador, kontroll av mekanik och funktion, godkända EN- och CE-märkningar, kontroll av olja och ärg & kemikalier. Vi följer även eventuella direktiv från tillverkaren av ditt fallskydd. Efter besiktningen utfärdar vi alltid ett besiktningsprotokoll och dokumenterar processen. Om din fallskyddsutrustning blir underkänd vid besiktning kan vi rekommendera nya lämpliga produkter. Den underkända produkten tas ur bruk och kasseras.

För att skicka utrustningen till oss 

Packa utrustningen tillsammans med fakturauppgifter och returadress (eller använd formuläret nedan) till: Ekmans Safety AB, Isolatorvägen.11, 291 62 Kristianstad

Om ni vill att vi kommer till er för besiktning, kontakta oss:
| tel 044-103499

Vårt mål är att genomföra en besiktning av din säkerhetsutrustning inom 2-3 arbetsdagar.

Vem genomför besiktningen?

Den periodiska besiktningen ska utföras av en kompetent person. Vår personal är auktoriserad och har flera års erfarenhet av besiktning av fallskyddsutrustning. 

Som kompetent person har du rätt att besikta selar, stödlinor, falldämparlinor, säkerhetsblock och annan övrig fallskyddsutrustning.

Utbildning hos oss: Kompetent Person Ekmans PPE

Utökad kompetent personkurs, vi går igenom hur man kontrollerar rep, sele, falldämpare, karbiner, förankringssling, tillfälliga förankringspunkter och fallstopp. Vi har genomfört utbildningar hos IKAR, Neofeu m.fl. och får besiktiga deras utrustning. Det innebär att du efter ha genomfört vår utbildning anses kompetent att besikta fallskyddsutrustning med undantag för fallblock och fasta system.

Läs mer om utbildningen här ››

Besiktningsprogram – kostnadsfri tjänst

Med hjälp av vårt besiktningsprogram slipper du själv hålla koll på när den periodiska besiktningen av dina produkter och fallskyddssystem ska ske. Vi registrerar dina produkter, dokumenterar besiktningen och skickar ut en påminnelse till er i god tid innan det är dags för nästa besiktning.

I vårt besiktningsprogram kan du även skriva ut dina besiktningsprotokoll.

Kontakta oss på för att ta del av vårt besiktningsprogram.

Har ni Fallskyddsprodukter som inte har köpts eller besiktats av oss tidigare så kan ni självfallet även skicka in dessa produkter till oss. Efter utförd besiktning registrerar vi produkten och skickar tillbaka den. Inom 12 månader sänder vi en ny påminnelse om besiktning.

Formulär för besiktning av fallskydd


Fyll i formuläret. Skriv ut INNAN du klickar på knappen BESTÄLL. Bifoga tillsammans med fallskyddsutrustningen. 

Leveransadress
Fakturaadress om annan än leveransadress
Vår integritetspolicy