Beskrivning av personliga fallskyddsystem

Fyra individuella personliga fallskyddsystem 

Det är fyra huvudsystem som gäller vid allt arbete på höjd. Varje system har olika funktioner vid olika arbetssituationer där arbete med fallrisk föreligger. Det är viktigt att ha kännedom om hur de olika systemen används och kombineras för att ge ett optimalt och säkert fallskydd.

Systemguide

Ekman´s fallskydd inkluderar produkter och system för de mest förekommande fallskyddsapplikationerna. 

Fallskyddssystem

Fallskyddsutrustning som används för att fasthålla en person, och på ett säkert sätt fånga användaren före ett fall.

Ett komplett fallskyddssystem förhindrar användaren att hamna i fallrisk. Med justerbar lina eller ett automatiskt fallskyddsblock kan användaren säkerställa att arbetet kan utföras utan att fallrisk uppstår. Ett fallskyddssystem består av: 

• Förankringspunkt
• Helsele
• Fånglina med falldämpare, alternativt automatiska fallskyddsblock, falldämparlina

Fallskyddsguide – Stödutrustning & begränsningssystem

Stödutrustning och begränsningssystem

Utrustning som ger ett stöd för användaren och förhindrar risk för fall, så att ett arbete kan utföras säkert. Ett stödutrustningssystem består av:

• Förankringspunkt
• Helsele
• Stödlina och kopplingslina 


Räddningssystem

Ett system för att rädda en användare som behöver evakueras eller räddas. Ett räddningssystem består av:

• Förankringspunkt
• Helsele eller räddning-sling
• Evakuerings- och/eller räddningsutrustning 

Fallskyddsguide - Räddningssystem
Rope access - reparbetessystem

Rope access / Repåtkomst system

System för användaren att positionera sig hängande där fotstöd ej är möjligt/pålitligt. Ett reparbetssystem består av:

• Förankringspunkt
• Helsele med kopplingspunkt för fallskydd, stöd och sittande funktion
• 2 rep: ett arbetsrep, ett back-up rep