Samtycke mellan deltagare och Ekmans Safety AB gällande EZYiD

Jag samtycker att till det ackrediterade utbildningsföretaget, Ekmans Safety AB,556707-5998, för in uppgifter i EZYiDs databas om:

  • Vilka utbildningar jag har genomfört
  • Om en utbildning är tidsbegränsad
  • Behandling av personuppgifter i EZYiDs databas