Samtycke mellan deltagare och Ekmans Safety AB gällande ID06 kompetensdatabas

Jag samtycker att till det ackrediterade utbildningsföretaget, Ekmans Safety AB,556707-5998, lämnar uppgifter till ID06 AB om:

  • Vilka utbildningar jag har genomfört
  • Vilken behörighet jag har
  • Om en behörighet är tidsbegränsad
  • Vid vilket utbildningsföretag jag genomfört utbildningen och när den slutfördes
  • Behandling av personuppgifter i ID06 kompetentdatabas

Uppgifterna behandlas av ID06 AB i ID06 kompetensdatabas för att förenkla kontroll avutbildningsbevis och behörighet, för det övergripande syftet att öka säkerheten påarbetsplatsen. Det sker bl.a. genom att uppgifterna om utbildning kopplas till registrering avin- och utpassering på din arbetsplats. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas iID06 kompetensdatabas på id06.se/gdpr-avtal.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du gör det och begär att vi raderaruppgifterna i ID06 kompetensdatabas, gör vi det. I annat fall sparar vi tidigare registreradeuppgifter, även efter att du återkallat ditt samtycke för framtida registreringar. På id06kompetensdatabas.se kan du se vilka uppgifter som finns registrerade om dig ikompetensdatabasen.

Om du vill återkalla ditt samtycke, eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter, kan dukontakta oss via id06kompetensdatabas.se eller på:

ID06 AB
Att: Kompetensdatabas
Box:13144
103 03 Stockholm