Beskrivning av personliga fallskyddsystem

Fyra individuella personliga fallskyddsystem 

Det är fyra huvudsystem som gäller vid allt arbete på höjd. Varje system har olika funktioner vid olika arbetssituationer där arbete med fallrisk föreligger. Det är viktigt att ha kännedom om hur de olika systemen används och kombineras för att ge ett optimalt och säkert fallskydd.

Systemguide

Ekman´s fallskydd inkluderar produkter och system för de mest förekommande fallskyddsapplikationerna. För att bestämma vilket system som är rätt att använda för ditt behov, se efter nedan symboler i katalogen.

Fallskyddsguide Fallskyddssystem

Fallskyddssystem

Fallskyddsutrustning som används för att fasthålla en person, och på ett säkert sätt fånga användaren före, under och efter ett fall. Ett normalt fallskyddssystem består av:

• Förankringspunkt
• Helsele
• Kopplingslina med falldämpare

Fallskyddskomponent
Ett fallskyddssystem som förhindrar användaren att hamna i ett fallriskområde. Med en manuellt justerbar lina eller ett automatiskt fallskydd såsom fallskyddsblock kan användare säkerställa att arbetet kan utföras utan att fallrisk uppstår. Ett normalt fallstoppsystem består av: 

• Förankringspunkt
• Helsele
• Fallstopplina med falldämpare, alternativt Automatiska fallskyddsblock

Stödutrustning och begränsningssystem

Stödutrustning och begränsningssystem

Utrustning som ger ett stöd för användaren och förhindrar risk för fall, så att ett arbete kan utföras säkert. Ett normalt stödutrustningssystem består av:

• Förankringspunkt
• Helsele
• Stödlina och kopplingslina 

Fallskyddsguide Räddningssystem

Räddningssystem

Ett system för att rädda en användare som behöver evakueras eller räddas. Ett normalt räddningssystem består av:

• Förankringspunkt
• Helsele eller räddningsling
• Evakuerings- och/eller räddningsutrustning 

Fallskyddsguide  Reparbetssystem

Rope access / reparbetessystem

System för användaren att positionera sig hängande där fotstöd ej är möjligt/pålitligt. Ett normalt reparbetssystem består av:

• Förankringspunkt
• Helsele med kopplingspunkt för fallskydd, stöd och sittande funktion
• 2 rep: ett arbetsrep, ett back-uprep