Deltagarformulär

ID06
Läs vilka uppgifter som lämnas till ID06 och hur du kan återkalla ditt samtycke
Modellavtal
Läs på länken nedan och kryssa i om du samtycker till medgivande
Läs om bakgrund, syfte och användning
EZYiD
Läs på länken nedan och kryssa i om du samtycker till medgivande
Läs på länken nedan om vilka uppgifter som förs in
Hälsostatus
Kryssa i om du kan utföra praktisk övning eller inte
Godkännande av mina val ovan
Genom att skicka iväg detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs ovan