Kompetent Person – besiktning av fallskyddsutrustning

Efter genomförd utbildning är du kompetent att besikta fallskyddsutrustning med undantag för fallblock och fasta system

Kurs Kompetent Person – Ekmans PPE

AKTUELLA UTBILDNINGAR FÖR KOMPETENT PERSON – EKMANS PPE

Kompetent personkurs, vi går igenom hur man kontrollerar rep, sele, falldämpare, karbiner, förankringssling, tillfälliga förankringspunkter och fallstopp. Vi har genomfört utbildningar hos IKAR, Neofeu m.fl. och får besiktiga deras utrustning. Det innebär att du efter ha genomfört vår utbildning anses kompetent att besiktiga fallskyddsutrustning med undantag för fallblock och fasta system. Målgrupp: De som gör den årliga kontrollen av personlig fallskyddsutrustning (PPE).

Målgrupp

För de som gör den årliga kontrollen av personlig fallskyddsutrustning (PPE).

Målsättning för målgrupp

Efter kursen skall kursdeltagaren känna sig trygg med att besikta personlig fallskyddsutrustning. Ger dig rätt kunskaper i att utföra den lagstadgade kontrollen och besiktningen av personligt fallskydd och räddningsutrustning.

Övrigt

Kursen kan hållas hos kund. (Begär offert).
Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat.

Kursinnehåll Teori

• Vad händer när vi faller?
• Risker och förebygg risker
• Vad säger arbetsmiljölagen?
• Ansvar och skyldigheter hos arbetstagare och arbetsgivare?
• Vad säger arbetsmiljöverket?
• Arbetsmetoder
• Vad är CE- och EN märkning?
• Vad är/Hur används en riskanalys och räddningsplan?
• Korrekt hantering av skada
• Vad kan användas som förankringspunkt?
• Vilken utrustning används och hur sköts den korrekt?
• Fallfaktorer

Kursinnehåll Praktik

• Teoriprov
• Bedömningsprov av fallskyddsprodukter

KOMPETENT PERSON – EKMANS PPE

FÖRKRAV: Fallskydd grundutbildning inkl. Räddning
SPRÅK: Utbildningen genomförs på svenska (kan genomföras på engelska enl. överenskommelse)
KURSSTART: Kl 8.00
KURSLÄNGD: ca 6 timmar (inkl .frukost och lunch)
GILTIGHETSTID: 2 år
INSTRUKTÖR: En av Ekmans auktoriserade instruktörer
DELTAGARE TOTALT:   Max 6 deltagare.

Ekmans Fallskydd förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än tre personer. Om så är fallet meddelar vi fem dagar innan kursstart.

PRIS: Per person: 5095 kr exkl. moms – vid större grupp begär offert

Bokning av kurs ska göras senast 7 dagar innan kursdatum. Boka här ››Fler av våra kurser & fallskyddsutbildningar

Kurs Fallskydd –  Nedtagning av nödställd

Nedtagning av nödställd från stolpe

Vår ambition har sedan starten varit att skapa fler företag drivna helt av passion och yrkesskicklighet. Vi är alla fria designentreprenörer som delar kunskap och värde med varandra.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

Fallskydd grundutbildning ink. Räddning

 Avsedd för alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger:  plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt de som arbetar på mobila arbetsplattformar.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

Fallskyddsutbildning – Powerlift, repkurs

Powerlift-, repkurs

För dig som arbetar som fasadarbetare, klottersanerare eller användning där ni firar upp eller ner är ett krav, typ: Hängande arbetespositionering. Förkrav: Fallskydd grundutbildning inkl. räddning

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

Arbete i slutna rum – Fallskyddsutbildningar

Arbete i slutna utrymmen

Utbildning i trånga utrymmen ger deltagaren godkännande att arbeta i slutna utrymmen. Kursen är för yrkesutövare som ska arbeta i anläggningar där de kan behöva utföra räddning och evakuering av arbetskamrater i trånga utrymmen.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

ID06 – kompetensdatabasen

Ekmans Safety AB är auktoriserade för Kompetensdatabasen ID06.

ID06 KOMPETENSDATABAS-auktoriserade

Funktionell lösning hur man säkert firar ned en nödställd från exempelvis tak vid snöskottning.