Fallskyddsutbildning – grundutbildning
inklusive räddning

Fallskyddsutbildning – Grundkurs om fallskydd

AKTUELLA FALLSKYDDSUTBILDNINGAR

Fallskydd grundutbildning ger en teoretisk och praktisk genomgång om säkerhet där fallrisk föreligger. Kursen hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Avsedd för alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger: plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt de som arbetar på mobila arbetsplattformar. Fallskyddsutbildningen lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelse om riskerna med arbete på hög höjd. Inga förkunskaper krävs.

Pris per person: 2 395 kr, ID06-Registrering: 200 kr. Priserna är exklusive moms. 

Målgrupp för utbildningen i fallskydd:

För alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger, såsom plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt dom som arbetar på mobila arbetsplattformar m.fl.

Fallskyddsutbildningen lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelse om riskerna med arbete på hög höjd.

Målsättning för målgrupp

Efter godkänd kurs skall eleven:
Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer.

Ha kännedom om hur Personlig fallskyddsutrustning används korrekt:

  • Helkroppssele
  • Justerbar fallskyddslina
  • Stödlina
  • Fallskyddsblock
  • Glidlås för rep/skena och vajer

Förstå vikten av en god riskanalys, räddningsplan och ha förståelse för vad som händer vid ett fall.

Kursinnehåll Praktik

• Korrekt påtagning av sele
• Korrekt användning av relevant fallskydd
• Räddningsmetoder

Kursinnehåll Teori

• Vad händer när vi faller?
• Risker och förebygg risker
• Vad säger arbetsmiljölagen?
• Ansvar och skyldigheter hos arbetstagare och arbetsgivare?
• Vad säger arbetsmiljöverket?
• Arbetsmetoder
• Vad är CE- och EN märkning?
• Vad är/Hur används en riskanalys och räddningsplan?
• Korrekt hantering av skada
• Vad kan användas som förankringspunkt?
• Vilken utrustning används och hur sköts den korrekt?
• Fallfaktorer

Övrigt

Kursen kan hållas hos kund. (Begär offert)
Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat

FALLSKYDD GRUNDUTBILDNING 
inkl. RÄDDNING

FÖRKRAV: Inga förkunskaper krävs
SPRÅK: Utbildningen genomförs på svenska (kan genomföras på engelska enl. överenskommelse)
KURSSTART: Kl 8.00
KURSLÄNGD: 4-5 timmar (inkl .frukost)
GILTIGHETSTID: 3år – repetition vartannat år rekommenderas.
INSTRUKTÖR: En av Ekmans auktoriserade instruktörer.
DELTAGARE TOTALT: Max 6 deltagare.

Ekmans Fallskydd förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi 5 dagar innan kursstart.

PRIS: Per person: 2395 kr exkl. moms. Vid större grupp begär offert ID06-Registrering: 200 kr

Bokning av utbildning måste ske 7 dagar innan utsatt kurs.


Fler av våra kurser & fallskyddsutbildningar

Kurs Nedtagning av nödställd

Nedtagning av nödställd från stolpe

Vår ambition har sedan starten varit att skapa fler företag drivna helt av passion och yrkesskicklighet. Vi är alla fria designentreprenörer som delar kunskap och värde med varandra.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

Kompetent Personkurs – Ekmans Safety

Kompetent Person Ekmans PPE

Utökad kompetent personkurs, vi går igenom hur man kontrollerar rep, sele, falldämpare, karbiner, förankringssling, tillfälliga förankringspunkter och fallstopp.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

Fallskyddsutbildning – Powerlift, repkurs

Powerlift-, repkurs

För dig som arbetar som fasadarbetare, klottersanerare eller användning där ni firar upp eller ner är ett krav, typ: Hängande arbetespositionering. Förkrav: Fallskydd grundutbildning inkl. räddning

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

Arbete i slutna rum – Utbildningar

Arbete i slutna utrymmen

Utbildning i trånga utrymmen ger deltagaren godkännande att arbeta i slutna utrymmen. Kursen är för yrkesutövare som ska arbeta i anläggningar där de kan behöva utföra räddning och evakuering av arbetskamrater i trånga utrymmen.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN HÄR ››

ID06 – kompetensdatabasen

Ekmans Safety AB är auktoriserade för Kompetensdatabasen ID06.

ID06 KOMPETENSDATABAS-auktoriserade

Funktionell lösning hur man säkert firar ned en nödställd från exempelvis tak vid snöskottning.